Handelsmerkverklaring en disclaimer2018-09-09T14:31:01+00:00

Surro-Kitty® is een geregistreerd handelsmerk van Wholeful Pet.

Alle andere product- en merknamen zijn handelsmerken ™ of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van deze merken impliceert geen enkele band of andere contractuele relatie tussen Wholeful Pet en hun respectieve houders, noch geeft het aan dat hun respectieve houders goedkeuring, sponsoring of toestemming hebben gegeven aan Wholeful Pet.

Selecteer uw valuta
Ft