Algemene voorwaarden.2018-12-06T22:03:47+00:00

Wholeful Pet Affiliate Program Servicevoorwaarden

Overeenkomst

Door u aan te melden als Affiliate in het Wholeful Pet Affiliate Program ("Programma"), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden").

Wholeful Pet behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd bij te werken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle nieuwe functies die het huidige programma uitbreiden of verbeteren, inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van het Programma na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Overtreding van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw account en voor het verbeuren van uitstaande betaalde commissieprovisies tijdens de overtreding. U stemt ermee in het Affiliate-programma op eigen risico te gebruiken.

Accountvoorwaarden

  • Je moet 18 jaar of ouder zijn om deel uit te maken van dit programma.
  • U moet uw wettelijke naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
  • Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt - een enkele login gedeeld door meerdere personen is niet toegestaan.
  • U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en wachtwoord. Wholeful Pet kan niet en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade door het niet naleven van deze beveiligingsverplichting.
  • U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
  • Eén persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één account aanhouden.
  • U mag het Affiliate-programma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
  • U mag het Affiliate-programma niet gebruiken om zelf geld te verdienen Wholeful Pet product accounts.

Links / afbeeldingen op uw site, in uw e-mails of andere communicatie

Zodra u zich hebt aangemeld voor het Affiliate-programma, krijgt u een unieke Affiliate-code toegewezen. Het is u toegestaan ​​om links, banners of andere afbeeldingen die we u verstrekken met uw Partnercode op uw site, in uw e-mails of in andere berichten te plaatsen. We bieden u richtlijnen, koppelingsstijlen en grafische illustraties die u kunt gebruiken om naar te linken Wholeful Pet. We kunnen het ontwerp van het kunstwerk op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, maar we zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet wijzigen zonder de juiste kennisgeving.

Om nauwkeurige registratie, rapportage en doorverwijzing van vergoedingen mogelijk te maken, zullen we u speciale link-indelingen bieden die kunnen worden gebruikt in alle koppelingen tussen uw site en de website. Wholeful Pet. U moet ervoor zorgen dat elk van de links tussen uw site en de Wholeful Pet maakt op de juiste manier gebruik van dergelijke speciale link-indelingen. Links naar de Wholeful Pet geplaatst op uw site in overeenstemming met deze Overeenkomst en die dergelijke speciale linkformaten correct gebruiken, worden "Speciale links" genoemd. U verdient alleen verwijzingskosten met betrekking tot verkopen op een Wholeful Pet product dat rechtstreeks voorkomt via speciale links; wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot een fout van u of iemand die u verwijst om speciale links te gebruiken of ten onrechte uw partnercode te typen, ook in de mate dat een dergelijke fout kan leiden tot een vermindering van de bedragen die anders aan u zouden worden betaald krachtens deze Overeenkomst.

Affiliate links moeten verwijzen naar de pagina van het product dat wordt gepromoot.

Verwijzingskosten / commissies en betaling

Als u wilt dat een productverkoop in aanmerking komt voor een verwijzingsvergoeding, moet de klant klikken op een speciale link vanaf uw site, e-mail of andere communicatie naar http://www.wholefulpet.eu en voltooi een bestelling voor een product tijdens die sessie.

We betalen alleen commissies voor links die automatisch worden gevolgd en gerapporteerd door onze systemen. We betalen geen commissies als iemand zegt dat ze hebben gekocht of iemand zegt dat ze een verwijzingscode hebben ingevoerd als deze niet door ons systeem is bijgehouden. We kunnen alleen commissies betalen voor zaken die zijn gegenereerd via speciaal opgemaakte speciale links die automatisch door onze systemen werden bijgehouden.

We behouden ons het recht voor om commissies die zijn verdiend met frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, dubieuze verkoop- of marketingmethoden, te diskwalificeren.

Betalingen beginnen pas als je meer hebt verdiend dan $ 20 in aangesloten inkomen. Als uw aangesloten account nooit de $ 20 drempelwaarde, uw commissies zullen niet worden gerealiseerd of betaald. We zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van accounts die de $ 20 drempel.

Jezelf identificeren als een Wholeful Pet Affiliate

U mag met betrekking tot deze Overeenkomst of uw deelname aan het Programma geen perscommuniqués publiceren; dergelijke actie kan resulteren in uw beëindiging van het Programma. Bovendien mag u de relatie tussen ons en u op geen enkele manier verkeerd voorstellen of verfraaien, bijvoorbeeld dat u onze producten ontwikkelt, zegt dat u deel uitmaakt van Wholeful Pet of uitdrukkelijke of implicerende enige relatie of verbondenheid tussen ons en u of een andere persoon of entiteit, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze Overeenkomst (inclusief door uit te drukken of te impliceren dat wij geld voor liefdadigheidsdoeleinden of andere zaken ondersteunen, sponsoren, bekrachtigen of bijdragen).

U mag geen producten kopen via uw gelieerde links voor eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar eigen goeddunken) resulteren in het inhouden van verwijzingskosten en / of de beëindiging van deze Overeenkomst.

Betalingsschema

Zolang je huidige aangesloten inkomen voorbij is $ 20, wordt u elke maand betaald. Als je niet hebt verdiend $ 20 sinds uw laatste betaling, betalen wij u de volgende maand nadat u de drempel heeft overschreden.

Klant definitie

Klanten die producten kopen via dit programma worden als onze klanten beschouwd. Dienovereenkomstig zijn al onze regels, beleidsregels en operationele procedures met betrekking tot klantorders, klantenservice en productverkoop van toepassing op die klanten. We kunnen ons beleid en onze operationele procedures op elk moment wijzigen. We zullen bijvoorbeeld de prijzen bepalen die in rekening worden gebracht voor producten die worden verkocht onder dit programma in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op producten die u op uw site hebt vermeld, mag u de prijzen van producten niet op uw site weergeven. We zullen commercieel redelijke inspanningen verrichten om nauwkeurige informatie te presenteren, maar we kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

jouw verantwoordelijkheden

U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de bediening en het onderhoud van uw site en voor alle materialen die op uw site verschijnen. U bent bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor:

- De technische werking van uw site en alle bijbehorende apparatuur
- Ervoor zorgen dat de weergave van speciale links op uw site niet in strijd is met een overeenkomst tussen u en een derde partij (inclusief maar niet beperkt tot beperkingen of vereisten die aan u zijn gesteld door een derde partij die uw site host)
- De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van materialen die op uw site zijn geplaatst (inclusief, onder andere, alle Product-gerelateerde materialen en alle informatie die u opneemt in of in verband brengt met Speciale Links)
- Ervoor zorgen dat materialen die op uw site zijn geplaatst, geen inbreuk maken op of inbreuk maken op de rechten van derden (inclusief bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten)
- Ervoor zorgen dat op uw site gepost materiaal niet lasterlijk of anderszins illegaal is
- Ervoor zorgen dat uw site nauwkeurig en adequaat onthult, hetzij door middel van een privacybeleid of anderszins, hoe u gegevens verzamelt, verzameld, gebruikt en openbaar maakt van bezoekers, inclusief, waar van toepassing, dat derden (inclusief adverteerders) inhoud kunnen dienen en / of advertenties en verzamelt informatie rechtstreeks van bezoekers en kan cookies plaatsen of herkennen in de browsers van bezoekers.

Naleving van de wet

Als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma gaat u ermee akkoord dat u, terwijl u een Programmadeelnemer bent, zich zult houden aan alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, bevelen, vergunningen, vergunningen, beslissingen of andere vereisten van elke overheidsinstantie die jurisdictie over u, of die wetten, enz. nu van kracht zijn of later van kracht worden gedurende de tijd dat u een programmadeelnemer bent. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, gaat u ermee akkoord dat u als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma voldoet aan alle toepasselijke wetten (federaal, staat of anderszins) die van toepassing zijn op marketingmail, inclusief maar niet beperkt tot de CAN-SPAM-wet van 2003 en alle andere anti-spamwetten.

Duur van de overeenkomst en Program

De looptijd van deze Overeenkomst begint zodra we uw Program-aanvraag hebben geaccepteerd en eindigt wanneer deze door een van de partijen wordt beëindigd. U of wij kunnen deze Overeenkomst op elk moment beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van beëindiging. Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, zult u onmiddellijk stoppen met het gebruik van, en verwijderen van uw site, alle links naar http://www.wholefulpet.euen al onze handelsmerken, ruilkleren en logo's en alle andere materialen die door of namens ons aan u zijn verstrekt krachtens deze of in verband met het Programma. Wholeful Pet behoudt zich het recht voor om het Programma op elk moment te beëindigen. Na beëindiging van het programma, Wholeful Pet betaalt alle openstaande inkomsten die hierboven zijn opgebouwd $ 20.

Beëindiging

Wholeful Pet, naar eigen goeddunken, het recht heeft om uw account op te schorten of te beëindigen en alle huidige of toekomstige gebruik van het Programma of andere Wholeful Pet service, om welke reden dan ook, op elk gewenst moment. Een dergelijke beëindiging van de Service zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw Account of uw toegang tot uw Account en de verbeurdverklaring en afstand doen van alle potentiële of te betalen commissies in uw Account als ze werden verdiend door frauduleus, illegaal of overdreven agressieve, dubieuze verkoop- of marketingmethoden. Wholeful Pet behoudt zich het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.

De relatie tussen partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst creëert een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of een arbeidsrelatie tussen de partijen. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of afbeeldingen te maken of te accepteren. U zult geen enkele verklaring afleggen, hetzij op uw site of anderszins, die redelijkerwijs in strijd zou zijn met iets in deze sectie.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, speciale of vervolgschade (of enig verlies van inkomsten, winst of gegevens) die ontstaat in verband met deze Overeenkomst of het Programma, zelfs als we zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovendien zal onze totale aansprakelijkheid met betrekking tot deze Overeenkomst en het Programma niet groter zijn dan de totale verwijzingsvergoedingen die u krachtens deze Overeenkomst zijn betaald of betaalbaar zijn.

Voorbehoud

We geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het Programma of producten die via het Programma worden verkocht (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, niet-inbreuk, of impliciete garanties die voortvloeien uit een uitvoering, transactie of handelsgebruik). Bovendien geven we niet aan dat de werking van de Wholeful Pet is ononderbroken of foutloos en we zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onderbrekingen of fouten.

Onafhankelijk onderzoek

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN. U BEGRIJPT DAT WIJ OP ELK MOMENT (RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS) DE KLANTEN REFERENTIES KUNNEN VERLENEN OP ALGEMENE VOORWAARDEN DIE KUNNEN VERSCHILLEN VAN DIE VAN DEZE OVEREENKOMST OF WEBSITES BEDIENTEN DIE SOORTGELIJK ZIJN MET OF CONCURREREN MET UW WEBSITE. U HEBT ONAFHANKELIJK DE EVENTUELE WENSELIJKHEID BEPAALD VAN DEELNEMING AAN HET PROGRAMMA EN BERUST NIET OP ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERKLARING DAN DIE WELKE IN DEZE OVEREENKOMST IS VERMELD.

Arbitrage

Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met deze Overeenkomst (inclusief een feitelijke of vermeende schending hiervan), transacties of activiteiten in het kader van deze Overeenkomst of uw relatie met ons of met een van onze gelieerde ondernemingen, zal worden onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage, behalve voor zover u op enigerlei wijze onze intellectuele eigendomsrechten hebben geschonden of dreigen te schenden, kunnen we in een staats- of federale rechtbank (of u stemt in niet-exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken) of een andere rechtbank van een bevoegde rechtbank vragen om gerechtelijke of andere passende verlichting. . Arbitrage onder deze overeenkomst zal worden uitgevoerd volgens de regels die dan gelden voor de American Arbitration Association. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan worden ingevoerd als een oordeel in elke bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, mag geen arbitrage onder deze Overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij enige andere partij betrokken bij deze Overeenkomst betrokken is, hetzij door middel van klasse-arbitrageprocedures of anderszins.

Diversen

Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de Verenigde Staten, zonder verwijzing naar regels die de keuze van wetten regelen. U mag deze Overeenkomst niet van rechtswege of op andere wijze toewijzen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onder voorbehoud van die beperking is deze Overeenkomst bindend voor, in het voordeel van en afdwingbaar tegen de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Ons onvermogen om uw strikte uitvoering van enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van ons recht om deze bepaling of enige andere bepaling van deze Overeenkomst nadien te handhaven.

Het falen van Wholeful Pet het uitoefenen of afdwingen van een recht of bepaling van de Servicevoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dat recht of deze bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Wholeful Pet en beheer uw gebruik van de Service, vervangende alle eerdere overeenkomsten tussen u en Wholeful Pet (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Selecteer uw valuta